Skola och förskola, anmälan och ändring av verksamhet

LÄS MER

Anmäl din verksamhet
Många företag och verksamheter påverkar vår hälsa och livskvalitet. Miljöbalken ställer krav på att en del av dessa ska anmäla verksamheten senast sex veckor innan den startar, vilket du gör till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att en komplett ansökan lämnats in. Förbundet har möjlighet att besluta om förlängning av tiden om det krävs för att få ett tillräckligt beslutsunderlag. Om du missar att anmäla verksamheten är förbundet skyldig att besluta att ni ska betala en miljösanktionsavgift som tillfaller staten enligt förordning (2012:259) om miljösanktionsavgift. 

Att starta en förskola eller skola kräver anmälan. Att utöka sin verksamhet kan också vara anmälningspliktigt samt större ombyggnationer.

 

Avgifter och regler

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund tar ut en avgift för handläggningen av anmälan. Taxan fastställs av kommunfullmäktige och du hittar Aktuell taxa på vår hemsida.

Frågor om e-tjänsten

Jens Möller
jens.moller@smohf.se
08-6069324
www.smohf.se

Personuppgiftsansvarig

Robert Giessler
robert.giessler@smohf.se