Solarieverksamhet, anmälan och ändring

LÄS MER

Innan du öppnar ett solarium måste du anmäla den enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar.

Frågor om e-tjänsten

Jens Möller
jens.moller@smohf.se
08-6069324
www.smohf.se

Personuppgiftsansvarig

Robert Giessler
robert.giessler@smohf.se