Inrättande av värmepump

LÄS MER

För installation av värmepump för utvinning av värme ur mark, grundvatten eller ytvatten krävs alltid anmälan till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Detta gäller exempelvis bergvärme, ytjordvärme och sjövärme. På vår hemsida hittar du mer detaljerad information.​

  • Anmäl senast sex veckor innan installationsarbetet påbörjas.​
  • Om din värmepumpsanläggning har effektuttag större än 10 MW råder anmälningsskyldighet enligt miljöbalkens bestämmelser om miljöfarlig verksamhet. Kontakta oss gärna om du har frågor kring det.​

 

Avgifter och regler

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund tar ut en avgift för handläggningen av anmälan. Taxan fastställs av kommunfullmäktige och du hittar Aktuell taxa på vår hemsida.

Frågor om e-tjänsten

Jens Möller
jens.moller@smohf.se
08-6069324
www.smohf.se

Personuppgiftsansvarig

Robert Giessler
robert.giessler@smohf.se