Gemensam behållare för hushållsavfall (boende i Nynäshamns kommun)

LÄS MER

Enligt avfallsföreskrifter för Nynäshamns kommun kan fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare få rätt att använda gemensam behållare.

 

OBS! Gäller endast boende i Nynäshamns kommun.

Frågor om e-tjänsten

Jens Möller
jens.moller@smohf.se
08-6069324
www.smohf.se

Personuppgiftsansvarig

Robert Giessler
robert.giessler@smohf.se