Gemensam behållare för hushållsavfall (boende i Nynäshamn och Haninge kommun)

LÄS MER

Enligt avfallsföreskrifter för Nynäshamn och Haninge kommun kan fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare få rätt att använda gemensam behållare.

OBS! Gäller endast boende i Nynäshamn och Haninge kommun.

Skyddad identitet

Om du inte kan eller bör använda e-tjänster exempelvis på grund av skyddad identitet, sekretessmarkering eller liknande skydd för personuppgift, ska du kontakta vår servicetelefon direkt på telefon 08-606 73 00. Uppge inte ditt namn, utan informera om att du vill skicka in något till oss, men har skyddade personuppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Jens Möller
jens.moller@smohf.se
08-6069324
www.smohf.se

Personuppgiftsansvarig

Robert Giessler
robert.giessler@smohf.se