Förlängt hämtningsintervall

LÄS MER

Ansökan om förlängt hämtningsintervall för slam/latrin samt uppehåll i hämtning av slam, hushållsavfall eller latrin.

Frågor om e-tjänsten

Jens Möller
jens.moller@smohf.se
08-6069324
www.smohf.se

Personuppgiftsansvarig

Robert Giessler
robert.giessler@smohf.se