Kompostering av avloppsslam

LÄS MER

I vissa fall är det möjligt att få tillstånd till att kompostera sitt avloppsslam. Förbundet är dock väldigt restriktiva med att ge dispens till egen kompostering där det är möjligt att hämta slammet för kommunens renhållning. Att själv ta hand om slammet från en sluten tank för WC-vatten godkänner vi inte. I blanketten uppger du varför du vill kompostera avloppsslam och skickar med de bilagor som framgår i blanketten. Läs gärna vår information om kompostering.

Frågor om e-tjänsten

Jens Möller
jens.moller@smohf.se
08-6069324
www.smohf.se

Personuppgiftsansvarig

Robert Giessler
robert.giessler@smohf.se