Kompostering av latrin

LÄS MER

Ansökningsblankett för torra toalettlösningar:

  • Frystoalett
  • Förbränningstoalett
  • Förmultningstoalett
  • Torrdass
  • Urinseparerande förmultningstoalett

Frågor om e-tjänsten

Jens Möller
jens.moller@smohf.se
08-6069324
www.smohf.se

Personuppgiftsansvarig

Robert Giessler
robert.giessler@smohf.se