Kompostering av matavfall

LÄS MER

Du behöver anmäla till oss om du vill kompostera ditt matavfall. Vissa möjligheter finns till lägre avfallstaxa respektive förlängt hämtningsintervall för resterande brännbart avfall om allt matavfall komposteras.

Frågor om e-tjänsten

Jens Möller
jens.moller@smohf.se
08-6069324
www.smohf.se

Personuppgiftsansvarig

Robert Giessler
robert.giessler@smohf.se