Ansökan/anmälan enskilt avlopp

LÄS MER

Ansökan rörande enskild avloppsanläggning:

  • ny avloppsanläggning
  • ändra en befintlig avloppsanläggning

En komplett ansökan innebär kortare handläggningstid. Under "Hämta blanketter" finns broschyren Enskilda avlopp och en checklista för ansökan/anmälan där du kan du läsa vilka krav som ställs beroende på hur du vill utforma ditt enskilda avlopp och vad ansökan ska innehålla.

Observera att för fastigheter i Nynäshamns eller Haninge kommun krävs att förutsättningarna för en kretsloppsanpassad lösning utreds, vilket framgår av de kommunala VA-planerna. Under "Hämta blanketter" finns det underlag du ska använda. 

Mer information inför din ansökan hittar du på avloppsguiden.

Frågor om e-tjänsten

Jens Möller
jens.moller@smohf.se
08-6069324
www.smohf.se

Personuppgiftsansvarig

Robert Giessler
robert.giessler@smohf.se