Anmälan om livsmedelsverksamhet - registrering och riskklassning

LÄS MER

Anmäl 10 vardagar innan du tänker starta verksamheten
Anmäl ny livsmedelsverksamhet senast tio vardagar innan du tänker starta verksamheten. När din anmälan blivit registrerad får du ett beslut om registrering från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Så fort du fått det kan du starta. Om du har skickat in en komplett anmälan men inte fått något beslut får du starta verksamheten utan beslut 10 vardagar efter att du skickade in den kompletta anmälan. Om beslutet dröjer är det dock viktigt att du hör av dig till oss
 

Uppgifter som du lämnar i anmälan
Vi använder de uppgifter som du lämnar i anmälan när vi ska bedöma riskklassning av din anläggning. Riskklassningen utgår från de risker som finns med din livsmedelshantering och utgör grunden för att bedöma kontrollbehovet och därmed också din kontrollavgift.

Frågor om e-tjänsten

Jens Möller
jens.moller@smohf.se
08-6069324
www.smohf.se

Personuppgiftsansvarig

Robert Giessler
robert.giessler@smohf.se