Anmälan om dricksvattenanläggning - avregistrering

LÄS MER

Har anläggningen upphört att producerat dricksvatten till allmänheten ska den avregistreras från förbundets register. Exempel på verksamheter som ska vara registrerade är anläggningar som producerar mer än 50 kubikmeter per dygn, till fler än 5 personer, eller om vattnet  används i restaurang, vandrarhem, kyrka, andra samfällighetsföreningar).

Personuppgiftsansvarig

Robert Giessler
robert.giessler@smohf.se