Checklista vid sanering av båtbotten

LÄS MER

Om du planerar att genomföra en sanering av din båtbotten fyller du i en checklista med viktiga försiktighetsåtgärder. Denna lista skickar du sedan till din båtklubb och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund till miljokontoret@smohf.se

Vid sanering av båtbottenfärger finns det risk att giftiga ämnen sprids vidare till miljön. För att minska riskerna för spridning är det viktigt att följa de försiktighetsåtgärder som rekommenderas. En sanering som utförs på korrekt sätt kan mer än 98 procent av färgpartiklar och biocider samlas in och omhändertas. 

Skyddad identitet

Om du inte kan eller bör använda e-tjänster exempelvis på grund av skyddad identitet, sekretessmarkering eller liknande skydd för personuppgift, ska du kontakta vår servicetelefon direkt på telefon 08-606 73 00. Uppge inte ditt namn, utan informera om att du vill skicka in något till oss, men har skyddade personuppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Jens Möller
jens.moller@smohf.se
08-606 93 24
www.smohf.se

Personuppgiftsansvarig

Robert Giessler
robert.giessler@smohf.se