Ansökan om spridning av kemiska växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde

LÄS MER

Du som i ditt yrke behöver använda kemiska växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde ska ansöka om tillstånd senast 4 veckor före planerad åtgärd. Miljöbalken ställer krav på att alternativa metoder och tekniker ska övervägas. På vår hemsida kan du läsa mer.

Frågor om e-tjänsten

Jens Möller
jens.moller@smohf.se
08-606 93 24
www.smohf.se

Personuppgiftsansvarig

Robert Giessler
robert.giessler@smohf.se