Ansökan/anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel utanför vattenskyddsområde

LÄS MER

Du som i ditt yrke använder kemiska växtskyddsmedel för bekämpning inom idrotts- och fritidsanläggningar, planerings- och anläggningsarbeten, vägområden, på grusytor eller andra mycket genomsläppliga ytor samt ytor bestående av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material, ska ansöka om tillstånd senast 4 veckor före planerad åtgärd. Miljöbalken ställer krav på att alternativa metoder och tekniker ska övervägas. På vår hemsida kan du läsa mer.

Frågor om e-tjänsten

Jens Möller
jens.moller@smohf.se
08-606 93 24
www.smohf.se

Personuppgiftsansvarig

Robert Giessler
robert.giessler@smohf.se