Anmälan om livsmedelsverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Anmäl senast två veckor innan du tänker starta verksamheten
När din anmälan blivit registrerad får du ett beslut om registrering från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Så fort du fått det kan du starta. Om du har skickat in en komplett anmälan men inte fått något beslut får du starta verksamheten utan beslut 10 vardagar efter att du skickade in den kompletta anmälan.

Uppgifter som du lämnar i anmälan
Riskklassificeringen görs på de uppgifter som du lämnar i anmälan samt på vår bedömning av riskerna med din hantering vid första besöket. Riskklassningen utgår från de risker som finns med din livsmedelshantering och utgör grunden för att bedöma kontrollbehovet och därmed också din kontrollavgift.

Avgift för anmälan
För vårt arbete med din anmälan tar vi ut en avgift som omfattar registrering, riskklassning samt ett första tillsynsbesök. Taxan fastställs av kommunfullmäktige och du hittar Aktuell taxa på vår hemsida.

Viktigt att ta reda på innan du skickar in anmälan

  • Hyresvärden/fastighetsägaren - kan din planerade verksamhet accepteras?
  • Bygglovshandläggare i din kommun - angående planbestämmelser, bygglov, bygganmälan, ventilationskrav och fettavskiljare.
  • Anmälningsplikt enligt miljöbalken (t. ex. skolor, förskolor, fritids och bassängbad) Skicka in anmälan senast 6 veckor innan verksamheten öppnar, se separat e-tjänst/blankett.
    Utebliven eller sen anmälan innebär miljösanktionsavgift.
  • Dricksvatten från enskild brunn ska registreras och riskklassicifieras när det används i en livsmedels- eller gemensamhetslokal, se separat e-tjänst/blankett.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa