Underrättelse om nedläggning av verksamhet

LÄS MER

Planerar du att lägga ned en miljöfarlig verksamhet ska det anmälas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund i god tid innan nedläggningen sker. Fyll i och skicka in blanketten nedan (Underrättelse om nedläggning av verksamhet) inför nedläggning av verksamhet till oss. Viktigt är att avvecklingen sker på ett sådant sätt att risk för miljöskador samt annan påverkan på fastighet och omgivning inte äventyras.

Skyddad identitet

Om du inte kan eller bör använda e-tjänster exempelvis på grund av skyddad identitet, sekretessmarkering eller liknande skydd för personuppgift, ska du kontakta vår servicetelefon direkt på telefon 08-606 73 00. Uppge inte ditt namn, utan informera om att du vill skicka in något till oss, men har skyddade personuppgifter.