Underrättelse om nedläggning av verksamhet

LÄS MER

Planerar du att lägga ned en miljöfarlig verksamhet ska det anmälas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund i god tid innan nedläggningen sker. Fyll i och skicka in blanketten nedan (Underrättelse om nedläggning av verksamhet) inför nedläggning av verksamhet till oss. Viktigt är att avvecklingen sker på ett sådant sätt att risk för miljöskador samt annan påverkan på fastighet och omgivning inte äventyras.