Ansökan om tidsbegränsad dispens från att sortera ut bioavfall

LÄS MER

Från 1 januari 2024 gäller flera nya regler inom områdena avfall, producentansvar och engångsprodukter. De nya reglerna innebär ändringar för alla hushåll och verksamheter som inte ännu separerar och samlar in sitt bioavfall. Bioavfallet ska antingen separeras och materialåtervinnas vid källan, eller sorteras ut och förvaras separat från annat avfall.  

Med bioavfall menas sådant avfall som förmultnar och som bland annat uppkommer i köket och vid matlagning (matavfall). Andra typer av bioavfall som ska separeras är till exempel trädgårds- eller parkavfall och den typen av avfall som innehåller parkslide eller andra invasiva främmande arter.

Vid särskilda skäl kan tidsbegränsad dispens medges från utsortering av vissa typer av avfall. Du måste ange på vilket sätt du har undersökt olika alternativ och vilka förhinder som finns för att du inte kan sortera avfallet. Du kan endast ansöka om en fastighet i taget, äger du fler fastigheter behöver du lämna in fler ansökningar.

Skyddad identitet

Om du inte kan eller bör använda e-tjänster exempelvis på grund av skyddad identitet, sekretessmarkering eller liknande skydd för personuppgift, ska du kontakta vår servicetelefon direkt på telefon 08-606 73 00. Uppge inte ditt namn, utan informera om att du vill skicka in något till oss, men har skyddade personuppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Jens Möller
jens.moller@smohf.se
08-6069324
www.smohf.se

Personuppgiftsansvarig

Robert Giessler
robert.giessler@smohf.se