Livsmedel och dricksvatten - anmäla ny, ändra eller avsluta befintlig verksamhet eller anläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att lämna uppgifter om livsmedelsverksamhet

Du kan skicka in anmälan via e-tjänsten eller ladda ned blanketten och skicka in med e-post till miljokontoret@smohf.se  eller vanlig post. Vi skickar beslut med e-post när vi har en giltig e-postadress till företaget.

Skyddad identitet

Om du inte kan eller bör använda e-tjänster exempelvis på grund av skyddad identitet, sekretessmarkering eller liknande skydd för personuppgift, ska du kontakta vår servicetelefon direkt på telefon 08-606 73 00. Uppge inte ditt namn, utan informera om att du vill skicka in något till oss, men har skyddade personuppgifter.

Logga in med din egen e-legitimation

Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten, exempelvis Mobilt BankID. I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, Statistikmyndigheten SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se).

Avregistrering

Om din  verksamhet upphör ska du meddela oss detta. I anmälan lämnar du uppgift om företaget och när verksamheten upphör eller upphörde. Anmälan är avgiftsfri.

Registrering

Du som öppnar en ny eller tar över en befintlig verksamhet eller anläggning, ändrar bolagsform, bygger om eller ändrar sortiment, ska anmäla detta till oss. I anmälan lämnar du uppgifter om verksamheten eller anläggningen samt kontaktuppgifter. Skicka in anmälan i god tid, dock senast två veckor före start. 

När vi kontrollerat att uppgifterna stämmer, registreras verksamheten. Så fort du fått beslut om registrering kan du starta. Har du skickat in en komplett anmälan men inte fått något beslut får du starta verksamheten 10 vardagar efter att anmälan skickades in. Om vi begärt in komplettering väntar du med att öppna tills du fått beslut om registrering. 

Riskklassning

Du behöver också lämna uppgifter om verksamheten eller anläggningen så att vi kan placera den i rätt riskklass och planera kommande kontroll. Om verksamheten är certifierad enligt en standard för livsmedelssäkerhet är det bra om du har ditt certifikat tillgängligt så att du kan ladda upp det.​ 

Avgift

Vi tar ut en avgift för handläggning av anmälan. I avgiften ingår registrering, riskklassning samt ett första tillsynsbesök. 

Taxan för livsmedelsverksamheter hittar du under taxor.

Viktigt att ta reda på innan du skickar in anmälan

  • Hyresvärden/fastighetsägaren - kan din planerade verksamhet accepteras?
  • Bygglovshandläggare i din kommun - angående planbestämmelser, bygglov, bygganmälan, ventilationskrav och fettavskiljare.
  • Anmälningsplikt enligt miljöbalken (t. ex. skolor, förskolor, fritids och bassängbad) Skicka in anmälan senast 6 veckor innan verksamheten öppnar, se separat e-tjänst/blankett.
  • Utebliven eller sen anmälan innebär miljösanktionsavgift.
  • Dricksvatten från enskild brunn ska registreras och riskklassas när det används i en livsmedels- eller gemensamhetslokal.

Anmäl till rätt myndighet

För verksamheter som tillverkar eller förpackar animaliska produkter som ska vidare till andra livsmedelsanläggningar gäller särskilda regler. Läs mer om anläggningar som behöver godkännas av Livsmedelsverket på (livsmedelsverket.se).

Sanktionsavgift

Vi beslutar om sanktionsavgift om en livsmedelsföretagare inte registrerar sin verksamhet i tid. Detta gäller även när en befintlig livsmedelsverksamhet tas över eller om bolagsformen ändras.
Läs mer om sanktionsavgift på www.livsmedelsverket.se

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa