Svarsenkät för avloppsinventering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tack för att du fyller i den här enkäten om ditt avlopp!

Ha gärna checklistan ”Är ditt avlopp grönt, gult, eller rött?” till hands när du fyller i uppgifterna. Du fick den i informationsbrevet som vi skickade till dig. Du hittar den också på webbplatsen Avloppsguiden (länken öppnas i ett nytt fönster).

Om du inte använder e-tjänsten kan du spara ner blanketten här till höger via knappen "Hämta blankett", fyll i den och spara filen, för att sedan mejla in den till oss på miljokontoret@smohf.se.

Skyddad identitet

Om du inte kan eller bör använda e-tjänster exempelvis på grund av skyddad identitet, sekretessmarkering eller liknande skydd för personuppgift, ska du kontakta vår servicetelefon direkt på telefon 08-606 73 00. Uppge inte ditt namn, utan informera om att du vill skicka in något till oss, men har skyddade personuppgifter.

Om enkäten

•    Om ni är flera fastighetsägare räcker det att en person fyller i enkäten.
•    Har du flera adresser (hus) på samma fastighet får du gärna fylla i enkäten en gång per hus. Ange då adressen på huset som svaret gäller i enkäten. 
•    Är huset obebott, anslutet till kommunalt avlopp eller saknar avlopp? Vänligen fyll i enkäten ändå.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa