Anmälan om nedgrävning av hästdjur

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur tas om hand på ett säkert sätt. Grundregeln när ett större djur dör eller avlivas är att det ska skickas för destruktion för att undvika smittspridning. Om häst eller större sällskapsdjur ska grävas ned på egen mark ska en anmälan göras till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Anmälningsplikt

Nedgrävning av häst ska alltid anmälas till förbundet. Med större sällskapsdjur avses inte till exempel hund, katt, kanin eller marsvin. Intyg om att hästen som avses grävas ned inte är bärare av någon allvarlig smittsam sjukdom ska bifogas i anmälan.

Gör så här

Läs igenom infobladet om Nedgrävning av död häst eller sällskapsdjur  för råd och val av plats och hantering.  Utse från detta en eller flera platser lämplig för nedgrävning.
Du kan antingen markera på en karta som du bifogar, eller så finns det en karttjänst i e-tjänsten.

Vi undersöker därefter om platsen är lämplig, vid behov kommer vi kontakta dig för ytterligare uppgifter eller för att göra ett besök på platsen.
Du kommer sedan få en skrivelse där det framgår om platsen bedöms lämplig för nedgrävning samt vilka eventuella särskilda försiktighetsmått som behövs.
Om flera platser för nedgrävning är aktuella behöver du efteråt meddela oss vilken av platserna som djuret har grävts ned på.

Skyddad identitet

Om du inte kan eller bör använda e-tjänster exempelvis på grund av skyddad identitet, sekretessmarkering eller liknande skydd för personuppgift, ska du kontakta vår servicetelefon direkt på telefon 08-606 73 00. Uppge inte ditt namn, utan informera om att du vill skicka in något till oss, men har skyddade personuppgifter.

Avgift

För handläggning av anmälan tar vi ut en timavgift per påbörjad halvtimme för nedlagd handläggningstid. En inkomplett anmälan förlänger handläggningstiden.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning eller adress
  • Fastighetskarta eller skiss i digitalt format
  • Eventuellt intyg vid sjukdom

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa