Ansökan om dispens för eldning av trädgårds- och parkavfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kan bevilja dispens för eldning av utsorterat trädgårds- och parkavfall, som inte innehåller parkslide eller andra invasiva främmande arter. 
Vi kan ge dispens för eldning som sker vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen. Eldningen måste ske utan att den orsakar risk för för människors hälsa och miljö.
Dispensen är tidsbegränsad och omfattar eldning av viss mängd utsorterad trädgårds och parkavfall.

Ansökan är förnärvarande avgiftsfri. 

Läs mer om trädgårdsavfall

Skyddad identitet

Om du inte kan eller bör använda e-tjänster exempelvis på grund av skyddad identitet, sekretessmarkering eller liknande skydd för personuppgift, ska du kontakta vår servicetelefon direkt på telefon 08-606 73 00. Uppge inte ditt namn, utan informera om att du vill skicka in något till oss, men har skyddade personuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kartskiss för eldningsplatsen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa