Kompostering av latrin/urinsortering eller avloppsslam

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I en del områden går det inte att installera vattentoalett. Då får man istället installera torrtoalett. Du behöver skicka in en anmälan/ansökan till oss om kompostering innan du installerar en torr toalettlösning.

Latrin
Latrin kan komposteras eller hanteras i förmultningstoalett eller i latrinkompost.

Avloppsslam
Även avloppsslam får komposteras om det finns särskilda skäl, dock är vi mycket restriktiva med dispenser eftersom slam är ett hushållsavfall som ska tas om hand av kommunen. På grund av att det är svårt att som privatperson sköta tömningen av slamavskiljaren på ett säkert sätt får du endast tillstånd till kompostering om du inte kan ta hand om ditt slam på något annat sätt.

Läs mer här om kompostering och torra toaletter

Avgift

För granskning och handläggning av anmälan om eget omhändertagande av latrin eller slam tar vi ut en avgift om 1,5 timmar.  Läs mer om våra avgifter här.

Skyddad identitet

Om du inte kan eller bör använda e-tjänster exempelvis på grund av skyddad identitet, sekretessmarkering eller liknande skydd för personuppgift, ska du kontakta vår servicetelefon direkt på telefon 08-606 73 00. Uppge inte ditt namn, utan informera om att du vill skicka in något till oss, men har skyddade personuppgifter.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa