Svarsenkät för minireningsverk

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hur du fyller i svarsenkäten för minireningsverk (MRV)

  • Fyll i enkäten även om du inte har indraget vatten och/eller avlopp.
  • Fyll i de uppgifter du känner till om avloppsanordningen.
  • Bifoga kopior på eventuella beslut, ritningar och andra handlingar som kan beskriva din avloppsanordning. Har du ingen ritning på avloppsanordningen så är det viktigt att du ritar en karta över fastigheten med hus och avlopp samt dricksvattenbrunn.
  • Bifoga även kopior på servicerapporter på utförd service från servicefirma eller motsvarande tillsammans med driftjournal på genomförd egenkontroll från de sista tre åren. Har vattenprover tagits vill vi även att ni bifogar dessa.

Mer information om minireningsverk hittar du här

Om du inte använder e-tjänsten kan du spara ner blanketten här till höger via knappen "Hämta blankett", fyll i den och spara filen, för att sedan mejla in den till oss på miljokontoret@smohf.se.

Skyddad identitet

Om du inte kan eller bör använda e-tjänster exempelvis på grund av skyddad identitet, sekretessmarkering eller liknande skydd för personuppgift, ska du kontakta vår servicetelefon direkt på telefon 08-606 73 00. Uppge inte ditt namn, utan informera om att du vill skicka in något till oss, men har skyddade personuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa