Anmälan om ansvarig serveringspersonal

LÄS MER

Att vara serveringsansvarig innebär att man i tillståndshavarens ställe har ansvaret att utöva tillsyn över serveringen. Serveringsansvarig person måste finnas på plats under hela serveringstiden. Vid förändringar ska tillståndshavaren till tillståndsmyndigheten i förväg anmäla vem/vilka som är serveringsansvariga på serveringsstället.

Skyddad identitet

Om du inte kan eller bör använda e-tjänster exempelvis på grund av skyddad identitet, sekretessmarkering eller liknande skydd för personuppgift, ska du kontakta vår servicetelefon direkt på telefon 08-606 73 00. Uppge inte ditt namn, utan informera om att du vill skicka in något till oss, men har skyddade personuppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
miljokontoret@smohf.se
08-606 93 00
www.smohf.se

Personuppgiftsansvarig

Robert Giessler
robert.giessler@smohf.se