Anmälan hygienisk behandling, bassängbad och solarium

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmäl din verksamhet

Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan smitta ska anmälas innan verksamheten påbörjas. Med yrkesmässig hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta avses verksamhet där användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg brukas. Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är; fotvård, tatuering, öronhåltagning, akupunktur, kroppspiercing och viss skönhetsbehandling.

Ett bassängbad är en badanläggning som är till för allmänheten eller som används av många människor. Det kan vara bassänger, pooler och tunnor som är avsedda för bad. Dessa kan vara del av badanläggningar såsom simhallar, spaanläggningar och äventyrsbad, eller vara fristående och förekomma både utomhus och inomhus.

Verksamheter där solarier upplåts till allmänheten ska anmälas hos förbundet innan solarierna tas i bruk.

Tänk på att verksamheten måste vara anmäld minst sex veckor innan verksamheten är planerad att starta. Om du missar att göra det och startar din verksamhet utan att anmäla det riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift.

 

Avgifter och regler

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund tar ut en avgift för handläggningen av anmälan. Taxan fastställs av kommunfullmäktige och du hittar Aktuell taxa på vår hemsida.

 

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa