Lämna synpunkter

LÄS MER

Välkommen att lämna dina synpunkter!

Har du synpunkter på vår service eller på det sätt vi utför tillsyn?

För oss är det viktigt att få reda på när vår service och tillsyn fungerar som förväntat och när det inte gör det. Dina synpunkter är värdefulla för oss och vi använder dem i vårt arbete med att kontinuerligt förbättra vårt sätt att utföra uppdraget.

Synpunkter som du lämnar här ersätter inte överklagande av myndighetsbeslut. Vill du överklaga ett beslut finns information på vår hemsida om hur du gör det.

Skyddad identitet

Om du inte kan eller bör använda e-tjänster exempelvis på grund av skyddad identitet, sekretessmarkering eller liknande skydd för personuppgift, ska du kontakta vår servicetelefon direkt på telefon 08-606 73 00. Uppge inte ditt namn, utan informera om att du vill skicka in något till oss, men har skyddade personuppgifter.

Vad händer sedan?

Vi hanterar din synpunkt och går igenom den med den avdelningen som ansvarar för frågan.

Får jag svar?

Om du lämnar dina kontaktuppgifter så svarar vi dig hur vi har hanterat din synpunkt. Vill du vara anonym får du inget svar, men din synpunkt tas emot och hanteras på samma sätt som om du lämnat kontaktuppgifter.

Offentlighet

När du lämnar en synpunkt till oss blir den en allmän handling. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa