Förlängt hämtningsintervall samt uppehåll i hämtning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan

Ansökan görs i e-tjänsten eller med blankett. Dispensen är tidsbegränsad och beviljas endast om det finns särskilda skäl. Tänk på att olika regler gäller i olika kommuner. Läs mer om vad som gäller för avfall på vår hemsida.

Skyddad identitet

Om du inte kan eller bör använda e-tjänster exempelvis på grund av skyddad identitet, sekretessmarkering eller liknande skydd för personuppgift, ska du kontakta vår servicetelefon direkt på telefon 08-606 73 00. Uppge inte ditt namn, utan informera om att du vill skicka in något till oss, men har skyddade personuppgifter.

Boende i Nynäshamn 

Bor du i Nynäshamn kan du ansöka om förlängt hämtningsintervall för slam och latrin, uppehåll i hämtning av slam, hushållsavfall eller latrin samt gemensam avfallsbehållare. 

Fettavskiljare

Fastighetsägare och företagare som behöver ansöka om förlängt hämtningsintervall från fettavskiljare laddar ned blanketten "Ansökan om förlängt hämtningsintervall för fettavskiljare" och skickar den till miljokontoret@smohf.se alternativt med vanlig post. 

Slam från slamavskiljare eller slamtank

Fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare kan ansöka om uppehåll i hämtningen av slam från små/enskilda avloppsanläggningar eller förlängt hämtningsintervall om det finns särskilda skäl. 

Avgift

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund tar ut en avgift för handläggningen av anmälan. Taxan fastställs av kommunfullmäktige som finns under "Aktuell taxa" på vår hemsida . Avgiften ser du i taxebilaga 1 under rubriken Avfall och producentansvar.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa