Förlängt hämtningsintervall samt uppehåll i hämtning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om förlängt hämtningsintervall för slam/latrin samt uppehåll i hämtning av slam, hushållsavfall eller latrin. Du hittar mer information på vår hemsida.

 

Avgift

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund tar ut en avgift för handläggningen av anmälan. Taxan fastställs av kommunfullmäktige och du hittar Aktuell taxa på vår hemsida. Avgiften ser du i taxebilaga 1 under rubriken Avfall och producentansvar.

 

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa