Ansökan om enskild avloppsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd denna e-tjänst för ärenden rörande enskild avloppsanläggning:

  • ny avloppsanläggning
  • ändra en befintlig avloppsanläggning

En komplett ansökan innebär kortare handläggningstid. Under "Hämta blanketter" finns broschyren Enskilda avlopp och en checklista för ansökan/anmälan där du kan du läsa vilka krav som ställs beroende på hur du vill utforma ditt enskilda avlopp och vad ansökan ska innehålla.

Har du frågor så tveka inte att kontakta VA-rådgivningen som Haninge, Nynäshamn och Tyresö driver tillsammans, vilken ger dig svar på de frågor du har inför din ansökan. Du hittar också bra information på hemsidan avloppsguiden. 

Skyddad identitet

Om du inte kan eller bör använda e-tjänster exempelvis på grund av skyddad identitet, sekretessmarkering eller liknande skydd för personuppgift, ska du kontakta vår servicetelefon direkt på telefon 08-606 73 00. Uppge inte ditt namn, utan informera om att du vill skicka in något till oss, men har skyddade personuppgifter.

Avgift

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund tar ut en avgift för handläggningen av anmälan. Taxan fastställs av kommunfullmäktige och du hittar Aktuell taxa på vår hemsida. Aktuell avgift ser du i taxebilaga 1.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa