Anmäl misstänkt matförgiftning eller allergisk reaktion

LÄS MER

Anmäl snabbt och hjälp andra

Tänk på att du kan förhindra att andra blir sjuka om du anmäler matförgiftningen snabbt. Ju snabbare som vi får anmälan och kan starta en utredning desto större är sannolikheten att vi kan hitta källan till smittan och hindra att fler blir sjuka. Har du akuta besvär kontakta sjukvården, tel. 112, alternativt sjukvårdsrådgivningen, tel. 1177.

Hur gör jag en anmälan?

Du kan anmäla matförgiftningen direkt på webben genom vår e-tjänst genom att trycka på "Starta e-tjänsten". Du kan också ringa till vår servicetelefon: 08-606 73 00.

Anmälan kan lämnas anonymt men om du vill att vi ska kunna kontakta dig behöver du fylla i namn och kontaktuppgifter i anmälan. Tänk på att det inte alltid är den senaste måltiden du åt som är orsaken till att du blev sjuk. Symtom kan komma inom ett par timmar likaväl som flera dygn senare. Har du ätit på fler ställen, varit utomlands nyligen, eller annat som kan vara relevant, uppge gärna det. 

Skyddad identitet

Om du inte kan eller bör använda e-tjänster exempelvis på grund av skyddad identitet, sekretessmarkering eller liknande skydd för personuppgift, ska du kontakta vår servicetelefon direkt på telefon 08-606 73 00. Uppge inte ditt namn, utan informera om att du vill skicka in något till oss, men har skyddade personuppgifter.

För mer information:
https://www.smohf.se/kontakt/

Frågor om e-tjänsten

Ann Nystad
ann.nystad@smohf.se
www.smohf.se

Personuppgiftsansvarig

Robert Giessler
robert.giessler@smohf.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa