Djurhållning inom planlagt område

LÄS MER

Det krävs tillstånd för all ormhållning – även för ormar som inte är giftiga. Kraven är satta med hänsyn till den oro och rädsla som många människor känner för ormar.

Inom område med detaljplan måste du ha ett särskilt tillstånd för att få ha nötkreatur, häst, get, får, svin eller pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur. En hönsflock på upp till fyra hönor anses vara sällskapsdjur och kan hållas utan tillstånd. Det får inte finnas tupp utan tillstånd.