Svarsenkät vid avloppstillsyn

LÄS MER

De fastighetsägare som ingår i tillsynen av enskilda avlopp har fått ett informationsbrev samt en svarsenkät hemskickad. Svarsenkäten finns även här.