Uppgift om befintlig avloppsanläggning

LÄS MER

I vissa fall kan du behöva redovisa din befintliga avloppsanordning till oss, exempelvis i samband med att du söker bygglov eller att vi fått in ett klagomål.