Uppgift om befintlig avloppsanläggning

LÄS MER

I vissa fall kan du behöva redovisa din befintliga avloppsanordning till oss, exempelvis i samband med att du söker bygglov eller att vi fått in ett klagomål.

Skyddad identitet

Om du inte kan eller bör använda e-tjänster exempelvis på grund av skyddad identitet, sekretessmarkering eller liknande skydd för personuppgift, ska du kontakta vår servicetelefon direkt på telefon 08-606 73 00. Uppge inte ditt namn, utan informera om att du vill skicka in något till oss, men har skyddade personuppgifter.