Cistern, installation eller ta ur bruk

LÄS MER

När du ska installera en cistern ska det anmälas till oss på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Detsamma gäller när du tar en cistern ur bruk.  Cisternen ska tömmas och rengöras samt tas bort eller fyllas med sand. Påfyllningsrör och avluftningsledning ska avlägsnas så att cisternen inte kan fyllas på igen av misstag.