Registrering av medelstor förbränningsanläggning

LÄS MER

Om en medelstor förbränningsanläggning (MCP) ska tas i drift eller om den har tagits i drift efter den 20 december 2018, behöver den registreras hos förbundet. För att anläggningen ska räknas som medelstor ska den totala effekten som är knuten till en och samma skorsten vara mellan 1 megawatt (MW) och 50 megawatt (MW). Förbränningsanläggningen får inte vara i drift utan att vara registrerad.

Skyddad identitet

Om du inte kan eller bör använda e-tjänster exempelvis på grund av skyddad identitet, sekretessmarkering eller liknande skydd för personuppgift, ska du kontakta vår servicetelefon direkt på telefon 08-606 73 00. Uppge inte ditt namn, utan informera om att du vill skicka in något till oss, men har skyddade personuppgifter.