Registrering av medelstor förbränningsanläggning

LÄS MER

Om en medelstor förbränningsanläggning (MCP) ska tas i drift eller om den har tagits i drift efter den 20 december 2018, behöver den registreras hos förbundet. För att anläggningen ska räknas som medelstor ska den totala effekten som är knuten till en och samma skorsten vara mellan 1 megawatt (MW) och 50 megawatt (MW). Förbränningsanläggningen får inte vara i drift utan att vara registrerad.