Miljörapport biltvätt och reningsanläggning

LÄS MER

Du kan använda blanketten för att rapportera uppgifter som ska ingå i miljörapporten, vilken ska vara förbundet tillhanda senast den 31 maj året efter det år som rapporten avser. Biltvätt ansluten till reningsanläggning redovisas separat vilket innebär att du får skicka in två miljörapporter, en för biltvätten och en för reningsanläggningen.