Underrättelse om påträffad förorening samt sanering av förorenat område

LÄS MER

Upptäcker du en förorening ska du genast kontakta Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund. Eftersom många föroreningar läcker farliga ämnen som även kan spridas vidare, måste vi ha kännedom om de förorenade områden som finns i kommunen.

Det är förbjudet att påbörja sanering av förorenat område utan att först anmäla detta till förbundet. Om förorenade massor avses lämnas kvar eller om platsspecifika riktvärden ska åberopas måste du även bifoga en utredning med riskbedömning till anmälan.

Skyddad identitet

Om du inte kan eller bör använda e-tjänster exempelvis på grund av skyddad identitet, sekretessmarkering eller liknande skydd för personuppgift, ska du kontakta vår servicetelefon direkt på telefon 08-606 73 00. Uppge inte ditt namn, utan informera om att du vill skicka in något till oss, men har skyddade personuppgifter.