Ansökan om tillstånd inom vattenskyddsområde

LÄS MER

Inom vattenskyddsområden krävs anmälan eller ansökan om tillstånd för vissa åtgärder och verksamheter. Du måste då visa att åtgärden eller verksamheten kan utföras utan risk för att skada vattentäkten. Här kan du ladda ner en ifyllnadsbar blankett för anmälan/ansökan.