Ansökan om tillstånd inom vattenskyddsområde

LÄS MER

Inom vattenskyddsområden krävs anmälan eller ansökan om tillstånd för vissa åtgärder och verksamheter. Du måste då visa att åtgärden eller verksamheten kan utföras utan risk för att skada vattentäkten. Här kan du ladda ner en ifyllnadsbar blankett för anmälan/ansökan.

Skyddad identitet

Om du inte kan eller bör använda e-tjänster exempelvis på grund av skyddad identitet, sekretessmarkering eller liknande skydd för personuppgift, ska du kontakta vår servicetelefon direkt på telefon 08-606 73 00. Uppge inte ditt namn, utan informera om att du vill skicka in något till oss, men har skyddade personuppgifter.