PCB-sanering av fogmassor

LÄS MER

Om PCB upptäcks i en byggnad ska ni senast tre veckor innan saneringen påbörjas skicka in en anmälan till Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund.

När saneringen är avslutad skickar ni en skriftlig rapport till oss där ni redovisar mängd omhändertagen farligt avfall (material förorenat av PCB). För att få transportera avfallet måste man ha tillstånd från länsstyrelsen.

Skyddad identitet

Om du inte kan eller bör använda e-tjänster exempelvis på grund av skyddad identitet, sekretessmarkering eller liknande skydd för personuppgift, ska du kontakta vår servicetelefon direkt på telefon 08-606 73 00. Uppge inte ditt namn, utan informera om att du vill skicka in något till oss, men har skyddade personuppgifter.