PCB-sanering av fogmassor

LÄS MER

Om PCB upptäcks i en byggnad ska ni senast tre veckor innan saneringen påbörjas skicka in en anmälan till Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund.

När saneringen är avslutad skickar ni en skriftlig rapport till oss där ni redovisar mängd omhändertagen farligt avfall (material förorenat av PCB). För att få transportera avfallet måste man ha tillstånd från länsstyrelsen.