Sanering av kvicksilverförorenade avloppsrör

LÄS MER

Efterbehandlingsåtgärder som att avlägsna eller sanera kvicksilverförorenade rör, kan medföra en ökad risk för spridning och exponering av kvicksilver om det görs på fel sätt. Därför ska ni anmäla sanering till förbundet.