Sanering av kvicksilverförorenade avloppsrör

LÄS MER

Efterbehandlingsåtgärder som att avlägsna eller sanera kvicksilverförorenade rör, kan medföra en ökad risk för spridning och exponering av kvicksilver om det görs på fel sätt. Därför ska ni anmäla sanering till förbundet.

Skyddad identitet

Om du inte kan eller bör använda e-tjänster exempelvis på grund av skyddad identitet, sekretessmarkering eller liknande skydd för personuppgift, ska du kontakta vår servicetelefon direkt på telefon 08-606 73 00. Uppge inte ditt namn, utan informera om att du vill skicka in något till oss, men har skyddade personuppgifter.