Lagring av avfall

LÄS MER

Mellanlagring av såväl farligt som icke farligt avfall ska anmälas till Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund. Anmälan ska vara inlämnad senast sex veckor innan avfallet får tas emot.