Användning av avfall för anläggningsändamål

LÄS MER

För att använda avfall för anläggningsändamål krävs att anmälan till Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund senast sex veckor innan avfall får tas emot.

Skyddad identitet

Om du inte kan eller bör använda e-tjänster exempelvis på grund av skyddad identitet, sekretessmarkering eller liknande skydd för personuppgift, ska du kontakta vår servicetelefon direkt på telefon 08-606 73 00. Uppge inte ditt namn, utan informera om att du vill skicka in något till oss, men har skyddade personuppgifter.