Användning av avfall för anläggningsändamål

LÄS MER

För att använda avfall för anläggningsändamål krävs att anmälan till Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund senast sex veckor innan avfall får tas emot.