Deponering av muddermassor

LÄS MER

Deponering av muddermassor kräver anmälan till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund om du lägger upp som mest 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vatten eller grundvatten, men där föroreningsrisken är liten. Vid mer än 1 000 ton krävs tillstånd från länsstyrelsen.