Deponering av muddermassor

LÄS MER

Deponering av muddermassor kräver anmälan till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund om du lägger upp som mest 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vatten eller grundvatten, men där föroreningsrisken är liten. Vid mer än 1 000 ton krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Skyddad identitet

Om du inte kan eller bör använda e-tjänster exempelvis på grund av skyddad identitet, sekretessmarkering eller liknande skydd för personuppgift, ska du kontakta vår servicetelefon direkt på telefon 08-606 73 00. Uppge inte ditt namn, utan informera om att du vill skicka in något till oss, men har skyddade personuppgifter.