Installation av värmepump

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För installation av värmepump för utvinning av värme ur mark, grundvatten eller ytvatten krävs alltid anmälan till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Detta gäller exempelvis bergvärme, ytjordvärme och sjövärme. Inom vattenskyddsområden krävs tillstånd. På vår hemsida hittar du mer detaljerad information.​

  • Anmäl senast sex veckor innan installationsarbetet påbörjas.​
  • Om din värmepumpsanläggning har effektuttag större än 10 MW råder anmälningsskyldighet enligt miljöbalkens bestämmelser om miljöfarlig verksamhet. Kontakta oss gärna om du har frågor kring det.​

Skyddad identitet

Om du inte kan eller bör använda e-tjänster exempelvis på grund av skyddad identitet, sekretessmarkering eller liknande skydd för personuppgift, ska du kontakta vår servicetelefon direkt på telefon 08-606 73 00. Uppge inte ditt namn, utan informera om att du vill skicka in något till oss, men har skyddade personuppgifter.

Avgift

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund tar ut en avgift för handläggningen av anmälan. Taxan fastställs av kommunfullmäktige och du hittar Aktuell taxa på vår hemsida. Aktuell avgift ser du i taxebilaga 1.

 

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa