Anmälan av skola/förskola/fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Innan du öppnar en skola eller fritidshem måste du anmäla det till oss. Tänk på att verksamheten måste vara anmäld minst sex veckor innan verksamheten är planerad att starta. Om du missar att göra det och startar din verksamhet utan att anmäla det riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift.

 

Livsmedelsverksamhet
Kommer ni också att bedriva livsmedelsverksamhet (tillaga och servera eller sälja livsmedel)? Då anmäler du det till oss på vår e-tjänst Anmälan om livsmedelsverksamhet.

 

Avgifter och regler

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund tar ut en avgift för handläggningen av anmälan. Taxan fastställs av kommunfullmäktige och du hittar Aktuell taxa på vår hemsida.

 

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa