Tobak, anmälan om upphörande

LÄS MER

När du slutar att sälja tobak ska du anmäla det till oss så avregistrerar vi dig.

Frågor om e-tjänsten

Jens Möller
jens.moller@smohf.se
08-6069324
www.smohf.se

Personuppgiftsansvarig

Robert Giessler
robert.giessler@smohf.se