Gemensamt utrymme för servering

LÄS MER

Ansökan för att få använda ett gemensamt utrymme för servering av alkohol tillsammans med andra verksamheter. Varje sökande ska ha ett eget serveringstillstånd för att få ansökan om gemensamt serveringsutrymme. Alla tillståndshavare ansvarar för ordning och nykterhet och ska ha minst en serveringsansvarig.

Skyddad identitet

Om du inte kan eller bör använda e-tjänster exempelvis på grund av skyddad identitet, sekretessmarkering eller liknande skydd för personuppgift, ska du kontakta vår servicetelefon direkt på telefon 08-606 73 00. Uppge inte ditt namn, utan informera om att du vill skicka in något till oss, men har skyddade personuppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
miljokontoret@smohf.se
08-606 93 00
www.smohf.se

Personuppgiftsansvarig

Robert Giessler
robert.giessler@smohf.se