Gemensamt utrymme för servering

LÄS MER

Ansökan för att få använda ett gemensamt utrymme för servering av alkohol tillsammans med andra verksamheter. Varje sökande ska ha ett eget serveringstillstånd för att få ansökan om gemensamt serveringsutrymme. Alla tillståndshavare ansvarar för ordning och nykterhet och ska ha minst en serveringsansvarig.

Frågor om e-tjänsten

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
miljokontoret@smohf.se
08-606 93 00
www.smohf.se

Personuppgiftsansvarig

Robert Giessler
robert.giessler@smohf.se