Tillfällig utökning i ett gällande serveringstillstånd

LÄS MER

Ansökan om utökad serveringstid vid enstaka tillfällen. Skicka in senast 10 dagar före sökt serveringstillfälle/n.

Om du ska ordna evenemang som kräver tillstånd enligt ordningslagen ska du även skicka med det beslutet. För information hur du söker tillstånd enligt ordningslagen kontakta Polisen om ansökan tillstånd enligt ordningslagen.

Frågor om e-tjänsten

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
miljokontoret@smohf.se
08-606 93 00
www.smohf.se

Personuppgiftsansvarig

Robert Giessler
robert.giessler@smohf.se