Betydande förändringar i serveringstillstånd

LÄS MER

Du som har stadigvarande serveringstillstånd är enligt 9 kap. 11 § alkohollagen bland annat skyldig att anmäla förändringar i kretsen personer med betydande inflytande i rörelsen till kommunen. Anmälan ska göras i förväg, eller om det förhållande som föranlett skyldighet att anmäla inte har kunnat förutses, utan dröjsmål. Det betyder att du ska anmäla till kommunen när det sker en förändring i till exempel:

  • styrelsen
  • ägarförhållandena, eller
  • firmatecknare för, eller större finansiärer till tillståndshavaren
  • ny operativt ansvarig, exempelvis restaurangchef i ett större bolag

Om du är osäker, på vad som är anmälningspliktigt så kontakta oss på miljöförbundet.

 

Skyddad identitet

Om du inte kan eller bör använda e-tjänster exempelvis på grund av skyddad identitet, sekretessmarkering eller liknande skydd för personuppgift, ska du kontakta vår servicetelefon direkt på telefon 08-606 73 00. Uppge inte ditt namn, utan informera om att du vill skicka in något till oss, men har skyddade personuppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
miljokontoret@smohf.se
08-606 93 00
www.smohf.se

Personuppgiftsansvarig

Robert Giessler
robert.giessler@smohf.se