Stadigvarande serveringstillstånd

LÄS MER

Restauranger, caféer, catering, trafikservering, pausservering, slutna sällskap räknas som stadigvarande.

Läs gärna igenom vår information om grundläggande krav du måste uppfylla för att kunna beviljas serveringstillstånd. Bifoga finansieringsplan, kassaregister, lokalens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt samt anmälan personal med serveringsansvar.

Frågor om e-tjänsten

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
miljokontoret@smohf.se
08-606 93 00
www.smohf.se

Personuppgiftsansvarig

Robert Giessler
robert.giessler@smohf.se