Stadigvarande serveringstillstånd

LÄS MER

Restauranger, caféer, catering, trafikservering, pausservering, slutna sällskap räknas som stadigvarande.

Läs gärna igenom vår information om grundläggande krav du måste uppfylla för att kunna beviljas serveringstillstånd. Bifoga finansieringsplan, kassaregister, lokalens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt samt anmälan personal med serveringsansvar.

Skyddad identitet

Om du inte kan eller bör använda e-tjänster exempelvis på grund av skyddad identitet, sekretessmarkering eller liknande skydd för personuppgift, ska du kontakta vår servicetelefon direkt på telefon 08-606 73 00. Uppge inte ditt namn, utan informera om att du vill skicka in något till oss, men har skyddade personuppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
miljokontoret@smohf.se
08-606 93 00
www.smohf.se

Personuppgiftsansvarig

Robert Giessler
robert.giessler@smohf.se