Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

LÄS MER

Ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat vid enstaka tillfällen till allmänheten.

Frågor om e-tjänsten

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
miljokontoret@smohf.se
08-606 93 00
www.smohf.se

Personuppgiftsansvarig

Robert Giessler
robert.giessler@smohf.se